Alt Yazı

Aşağıda eserlerimizin Türkçe alt yazıları mevcuttur. Farklı bir dile çevirmede bu Türkçe altyazılar klavuz teşkil ederek çevirme işinde büyük kolaylık sağlayacaktır.
Sizlerde istediğiniz eseri farklı bir dile çevrilmesi hususunda bizlere yardım edebilirsiniz. Çevirdiğiniz yabancı alt yazı, ilgili videoyla birleştirilerek sitemizde yayınlanacaktır. Hangi videoların altyazılı olarak çevrildiğini sitemizden görebilir ve bu konuda bizlerden bilgi ve destek alabilirsiniz. Eserlerimizin daha fazla kitleye ulaşması adına gayretlerinizi bekliyoruz.

Not: Aşağıdaki linkleri sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet ile indirebilirsiniz.
 

“Yaratılış Delilleri”

Delilin kıymeti İmkan delili Yaratılıştaki denge Hudus delili
Suret verme delili İsimler sahipsiz olamaz Hayat verme delili Ruh verme delili
İntizam delili Sevk-i İlahî delili Kalıp delili Yardımlaşma delili
Hikmet delili Rızık verme delili Denge delili Terbiye delili
Sebep – Netice delili Temizlik delili Fiillerdeki mükemmellik delili Yaratılıştaki mana delili
Bütün bilinmeden parça yaratılamaz Azalar delili Tabiatın âczi delili Vazife görme delili
Hem hâkim hem mahkûm olunamaması Tesadüf Saçmalığı

“Ahirete İman”

Ahirete iman Saltanat Delili İzzet Delili Merhamet Delili
Hikmet Delili Adalet Delili Cömertlik Delili Güzellik ve Kemal Delili
Dualara İcabet Delili Haşmet ve Celal Delili Muhafaza Delili Vaad Etme Delili
Hayat Verme Delili Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Kur’an delili Allah’ın Kudretinin Sonsuz Olması Delili İnsana Verilen Kıymetin Ahireti Gerektirmesi

“Kadere İman”

Kadere İman – Giriş Kader hakkında konuşmak doğru mu? Kader, Kaza ve Cüz-i irade Kadere iman, imanın şartı mıdır?
Ezeliyet Bahsi İlim maluma tabidir İnsan kaderin mahkûmu mudur? Cüz-i irade nedir?
İyiliğin Allah’tan, kötülüğün kuldan olması Kader değişir mi ? Evlilik kader midir? Katil öldürmeseydi, maktul yine
İslam’ı duymayan kişinin durumu Sonumuz belli ise niçin bu dünyaya geliyoruz? Kalplerin mühürlenmesi ve

“Meleklere İman”

1- Semavat hayat sahibi mahluklarla doludur. 2- Kâinat kitabı okunmak için yazılmıştır. 3- Hayatın mahiyeti meleklerin varlığını ispat eder.
4- Tüm dinlerin ve ihtisas ehlinin melekleri kabul etmesi 5-İspata karşı, inkârın kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır. 6- Bir meleğin varlığı ispat edilse, nevin varlığına hükmedilir.
7- Allah’ın varlığı meleklerin varlığına da işaret eder. 8- Melekler, Allah’ı tesbih eden varlıkların temsilcileridir. 9- Görmemek, olmamaya delil değildir.
10-Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hakkaniyeti meleklerin varlığını da ispat etmektedir. 11-Kur’an-ı Kerim’in hak kelam olması meleklerin varlığını da ispat etmektedir. Melekler neden yaratıldı ve görevleri?
Melekler vazifelerinde hakiki tesire sahip midirler? Her ruhu bizzat Hz. Azrail (a.s)mı kabzediyor?

“İmanın Dereceleri”

Kuran’ın delil talebine verdiği önem İmanın delillerini bilmemenin fıkhi hükmü Taklidi iman nedir?
Tahkiki iman nedir? Tahkiki imanın mertebeleri Tevhid-i Huzuri ne demektir?
İmanda artma ve eksilme var mıdır? Taklidi İman Tahkiki İmana Nasıl Döner?

 

(Visited 499 times, 1 visits today)